توسعه آب و گاز ایران

تاریخچه ی شرکت توسعه ی آب و گاز ایران

تاریخچه ی شرکت

تاریخچه ی شرکت

شرکت توسعه ی آب و گاز ایران در راستای رسیدن به خودکفایی و توسعه ی کشور ، در سال 1356 با شماره ی ثبت 30181 شروع به کار کرد. موسسین با چشم به آینده ای روشن ، تمام تلاش خود را برای ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت های شرکت به کار بسته اند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب و همزمان با گسترش دامنه ی فعالیت های صنعتی کشور ، شرکت وارد مرحله ی جدیدی از خدمتگذاری به جامعه ی ایران شد.
این شرکت بر پایه ی آیین نامه ی جدید صلاحیت پیمانکاران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، با توجه به رشد حجم فعالیت ها و کارهای انجام شده ، در رشته ی تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز موفق به دریافت رتبه ی یک گردیده است.
این شرکت تاکنون بیش از 1715 کیلومتر شبکه ، خط تغذیه و خط انتقال گاز ( بالغ بر 50 پروژه) اجرا نموده است ، که از پروژه های مزبور پروژه های خط انتقال گاز 48 اینج و 56 اینچ حدفاصل شریف آباد-تلو ، خط تغذیه ی 36 اینچ پنجم تهران واقع در جنوب و شرق آن ، خط انتقال 42 اینچ میامی-دشت شاد ، تعویض بخش از خط لوله ی 56 اینچ دوم سراسری حدفاصل کنگان فراشبند و خط انتقال 16 اینچ ماهان/بم به طول تقریبی 80 کیلومتر به صورت PC بوده است.
در حال حاضر نیز پروژه ی احداث تاسیسات سرچاهی و خط لوله ی جریانب میدان نفتی آذر به صورت EPC و پروژه ی خط لوله ی انتقال گاز سیمکان در دو فاز به صورت PC در دست اجرا می باشند.
این شرکت تاکنون بیش از 1715 کیلومتر شبکه ، خط تغذیه و خط انتقال گاز (بالغ بر 50 پروژه ) اجرا نموده است.