توسعه آب و گاز ایران

خطوط انتقال نفت و گاز

اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز

اجرای خطوط لوله ی نفت و گاز

خط انتقال گاز سراسری ، به کلیه ی خطوط لوله ی انتقال گاز با قطر بالا در سرتاسر ایران گفته می شود . اجرای این خطوط جزء جدا نشدنی صنعت نفت است . این خطوط وطیفه ی جمع آوری نفت و گاز از چاه ها ، حمل نفت و گاز خام یا فرآورده های آن ها واحدهای بهره برداری و پالایشگاه ها و نیز توزیع فرآورده ها را بر عهده دارند . در ابتدای هر خط لوله ی سراسری یک ایستگاه لانچر و در انتهای خط یک ایستگاه رسیور قبل از ایستگاه تقلیل فشار قرار می گیرد و در هر 20 کیلومتر از خط انتقال یک ایستگاه یک شیر بین راهی (LVB) قرار می گیرد . شرکت توسعه ی گاز و آب ایران از سال 1362 در این زمینه فعال بوده و مفتخر به احداث بیش از 1600 کیلومتر خط لوله ی انتقال نفت و گاز در قالب بیش از 40 پروژه می باشد .