توسعه آب و گاز ایران

پروژه ها


پروژه های خاتمه یافته

شرکت توسعه ی آب و گاز ایران مفتخر است که تا امروز بیش از 40 پروژه را در اقصی نقاط ایران به پایان رسانده و بیش از 1600 کیلومتر خط لوله ی انتقال گاز تولید نموده است .


گالری

تصاویر بیش از 40 پروژه ی اجرا شده توسط شرکت توسعه ی آب و گاز ایران .


پروژه های جاری

شرکت توسعه ی گاز و گاز ایران هم اکنون دو پروژه ی سیمکان و سروک آذر را در دست اجرا دارد .