توسعه آب و گاز ایران

فیبر نوری شمال-شمال شرق

اجرای کابل فیبر نوری و ساختمان های مخابراتی لوله ی گاز شمال-شمال شرق(EPC)

اجرای کابل فیبر نوری و ساختمان های مخابراتی لوله ی گاز شمال-شمال شرق(EPC)

شرکت مهندسی و توسعه ی گاز ایران به منظور نگهداری ، کنترل و مدیریت قطعه ی اول لوله ی گاز شمال-شمال شرق ، ایجاد شبکه ی مخابراتی آن را در برنامه ی خود قرار داده است. قطعه ی 1 به طول تقریبی 300 کیلومتر حدفاصل تاسیسات ری تا ایستگاه انشعاب شاهرود (BR3) خواهد بود.
احداث این پروژه به روش EPC بوده و شامل انجام خدمات مهندسی ، تهیه و خرید کالاهای اختصاصی و عمومی پروژه ، اجرا ، نصب و راه اندازی و تحویل موقت ، تامین قطعات یدکی دو ساله ، نگهداری یک ساله ی پروژه و تحویل قطعی بر اساس استانداردها ، مدارک و نقشه های تایید شده می باشد .

مختصات پروژه :

مختصات پروژه :

نام و شرح پروژه: خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای طراحی تفصیلی، تامین کالا، اجرای کابل فیبرنوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله گاز شمال- شمال شرق قطعه اول به صورت EPC واقع در محدوده ری در استان ری تا شاهرود در استان سمنان.
نام کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نام مشاور: شرکت مهندسین قدس نیرو