توسعه آب و گاز ایران

خط انتقال گاز "10 ده محمد-عشق آباد

خط انتقال گاز

خط انتقال گاز "10 ده محمد-عشق آباد

در راستای گاز رسانی به شهرستانهای ده محمد و عشق آباد و نیز طرحهای در دست بررسی و اقدام آتی، مقرر گردید؛ خط انتقال گاز ده اینچ ده محمد- عشق آباد احداث گردد. این خط از خط انتقال گاز 20 اینچ بشرویه– طبس در محل ایستگاه شیر بین راهی موجود، واقع در غرب روستای ده محمد در استان خراسان جنوبی منشعب می¬گردد.
قرارداد مربوط به تامین کالا و اجرای خط انتقال گاز مذکور، در تاریخ 06/11/1392 میان شرکت گاز استان خراسان جنوبی بعنوان کارفرما و شرکت توسعه آب و گاز ایران بعنوان پیمانکار، منعقد گردیده است. شروع به کار در تاریخ 15/11/1392 به پیمانکار ابلاغ شد. در تاریخ 06/11/1392 تحویل زمین به پیمانکار صورت پذیرفت و صورتجلسه مربوطه تنظیم گردید.
کارهای در تعهد پیمانکار شامل نصب و راه اندازی حدود 36،494 متر لوله 10 اینچ و همچنین احداث یک ایستگاه فرستنده توپک، یک ایستگاه گیرنده توپک، یک ایستگاه انشعاب، یک ایستگاه شیر و انشعاب و یک ایستگاه تقلیل فشار در عشق آباد می باشد.